Dịch vụ PDF. In Email

- Cung cấp thông tin về lĩnh vực y tế công cộng

Liên hệ : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hay Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Dịch vụ photocopy sách chất lượng cao

Liên hệ : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hay Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Dịch vụ bán sách/cho mượn sách tại thư viện

Danh sách sách đang được bán tại thư viện Viện Vệ sinh-Y tế công cộng Tp.HCM

1- Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu - tác giả PGS.TS Lê Hoàng Ninh -NXB Y học