An toàn sinh học (Ebook)
sach.png
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Biosafety from CDC USA CDC 1043
2 Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành (Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037:2005) của Bộ Y tế ngày 31 tháng 10 năm 2005 (số 35/2005/QĐ-BYT) Bộ Y tế 1740
3 Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế ngày 30 tháng 11 năm 2007 (số 43/2007/QĐ-BYT) Bộ Y tế 882
4 Thông tư Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bộ Y tế ngày 04 tháng 12 năm 2012 (số 29/2012/TT-BYT) Bộ Y tế 653
5 Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của Bộ Y tế ngày 29 tháng 11 năm 2012 (số 25/2012/TT-BYT) Bộ Y tế 628
6 Thông tư Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm của Bộ Y tế ngày 14 tháng 5 năm 2012 (số 07/2012/TT-BYT) Bộ Y tế 651
7 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của Chính phủ ngày 30 tháng 8 năm 2010 (số 92/2010/NĐ-CP) Chính phủ 667
8 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007(Điều 24, 25, 26) Quốc hội 793