Thư viện điện tử - Viện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng TP.HCM
Chào mừng đến với thư viện điện tử PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 15 Tháng 7 2009 16:54

Thư viện điện tử Viện Y tế cộng cộng được xây dựng và phát triển nhằm phục vụ cho hơn 500 nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên chuyên khoa I,chuyên khoa II của Viện, ngoài ra còn có các đối tượng là những nhà nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng hoặc những ngành có liên quan không có điều kiện tiếp xúc với nguồn tư liệu của thư viện truyền thống.

Với số lượng tài liệu hiện nay khoảng hơn 10.000 tài liệu thuộc các loại hình ebook, file điện tử, luận văn nghiên cứu sinh, cao học, nghiên cứu sinh có nội dung về các khía cạnh của y tế công cộng như sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động bệnh nghề nghiệp, dịch tễ, thống kê,v.v... Bước đầu thư viện sẽ giới thiệu và cung cấp đến bạn đọc những tài liệu giảng dạy của Viện, hướng dẫn kỹ thuật về Y tế công cộng của Bộ y tế, WHO, CDC (được sự cho phép lưu hành không nhằm mục đích thương mại).

Hy vọng thư viện sẽ hỗ trợ và cung cấp tốt nhất cho bạn đọc và cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như sự phát triển chung của Viện...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 11:31